Πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου

Paravolo_1700_500

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύον δελτίο KTEO είναι 400 €.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ